Odśnieżanie dachów, parkingów, posesji. Skoda Plichta Gdynia.