Polityka bezpieczeństwa danych

Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych - zgodnie z RODO.
Dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami prawa, zgodnie z zasadą art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Informujemy: Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii.
Serwis www.cleaneco2000.pl używa plików cookies z włączoną anonimizacją IP (zgodnie z RODO) w celach statystycznych i wydajnościowych, czyli służących do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony i by lepiej działała. Są to cookies używane przez: Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies: Jak Google korzysta z plików cookie?

Jak zmienić ustawienia cookies w popularnych przeglądarkach?
Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub zmniejszyć wydajność przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Sprawdź jakiej przeglądarki używasz: Test.