Polityka bezpieczeństwa danych

Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych - zgodnie z RODO.
Dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami prawa, zgodnie z zasadą art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Informujemy:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Clean-eco 2000 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Polska 43, 81-334 Gdynia;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora;
 • żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/Pani danych;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w procesie rekrutacji przez czas jego trwania oraz przez okres 6 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji; po tym okresie, zostaną one usunięte.
Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii.
Serwis www.cleaneco2000.pl używa plików cookies z włączoną anonimizacją IP (zgodnie z RODO) w celach statystycznych i wydajnościowych, czyli służących do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony i by lepiej działała. Są to cookies używane przez:
 • https://analytics.google.com/
Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies: Jak Google korzysta z plików cookie?

Jak zmienić ustawienia cookies w popularnych przeglądarkach?
Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub zmniejszyć wydajność przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Sprawdź jakiej przeglądarki używasz: Test.
 • Internet Explorer 11
  W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe. Wybierz kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia wybierz pozycję Zaawansowane, a następnie zdecyduj, czy chcesz zezwolić na pliki cookie, zablokować je, czy też ma być wyświetlany monit dotyczący plików cookie firmy Microsoft i innych firm.
  Więcej informacji na temat konfiguracji przeglądarki Internet Explorer 11: Konfiguracja Internet Explorer 11.
 • Microsoft Edge
  W przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Więcej > Ustawienia. Wybierz Wyświetl ustawienia zaawansowane. W obszarze Prywatność i usługi > Pliki cookie wybierz odpowiednią opcję.
  Więcej informacji na temat konfiguracji przeglądarki Microst Edge: Konfiguracja Mirosoft Edge.
 • Google Chrome
  Kliknąć menu (w prawym górnym rogu); Ustawienia; Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji "Pliki cookie" można zmienić ustawienia plików cookie.
  Więcej informacji na temat konfiguracji przeglądarki Google Chrome: Konfiguracja Google Chrome.
 • Mozilla Firefox
  Z menu przeglądarki: Narzędzia; Opcje; Prywatność. W seksji Historia uaktywnić pole wyboru Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika". O ciasteczkach (cookies) decyduje włączenie - lub nie - pozycji "Akceptuj ciasteczka".
  Więcej informacji na temat konfiguracji przeglądarki Mozilla Firefox: Konfiguracja Mozilla Firefox.
 • Opera
  Z menu przeglądarki: Narzędzie; Preferencje; Zaawansowane. Nastepnie wybrać z listy wyboru po lewej stronie polecenie Ciasteczka; decyduje zaznaczenie - bądź nie - pozycji "Akceptuj ciasteczka". Wybór potwierdzamy przyciskiem OK.
  Więcej informacji na temat konfiguracji przeglądarki Opera: Konfiguracja Opera.
 • Safari
  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".
  Więcej informacji na temat konfiguracji przeglądarki Safari: Konfiguracja Safari.