Historia firmy

Zajmujemy się utrzymaniem czystości i porządku u około 120 naszych Partnerów na terenie całego kraju. Świadczymy usługi profesjonalnego sprzątania o szerokim zakresie również w branży spożywczej z zachowaniem zasad HACCP. Oferujemy kompleksowe utrzymanie czystości wnętrz oraz terenów wokół, mycie okien, pranie wykładzin, mycie i konserwacja elewacji

budynków, odkurzanie elementów konstrukcyjnych hal, doczyszczanie powierzchni asfaltowych, betonowych i innych, sprzątanie pobudowlane i poremontowe, odśnieżanie dachów. Obsługujemy zarówno osoby fizyczne, mniejsze i większe przedsiębiorstwa jak i wspólnoty mieszkaniowe. Stawiamy na najwyższą jakość usług, dążąc do satysfakcji Klienta.

Nasze zalety

Współpraca z "Clean-eco 2000" zapewni Państwu korzyści, które pozwolą na obopólne zadowolenie i rozwój naszych firm.

Rozbudowany park maszynowy

Posiadamy różnorodny, profesjonalny sprzęt ręczny i zmechanizowany niezbędny do wykonywania zadań stawianych nam przez naszych Klientów. Stale modernizowany i unowocześniany park maszynowy umożliwia nam wykonywanie wszelkich zleconych prac na odpowiednio wysokim poziomie.

Dbamy o środowisko

Pracujemy z zastosowaniem środków chemicznych wysokiej jakości renomowanych producentów polskich jak i zagranicznych, które dobierane są indywidualnie do specyfiki obsługiwanego obiektu oraz rodzaju powierzchni. Wszystkie stosowane preparaty chemiczne posiadają atesty poświadczające ich wysoką jakość i nieszkodliwość dla ludzi i środowiska naturalnego.

Ubezpieczenie OC

Nasza firma ubezpieczona jest w Towarzystwie Ubezpieczeń Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie to pokrywa uszczerbki na zdrowiu naszych pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych jak i szkód materialnych wynikłych z winy naszych pracowników.

Doświadczenie i bezpieczeństwo

Nasi pracownicy przechodzą szkolenia obiektowe i seminaryjne w celu przygotowania ich do profesjonalnego wykonywania usług oraz dostosowania się do zmieniających się wymagań naszych klientów oraz rynku.

Pogłębiamy wiedzę biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne, czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty. Podstawowym zadaniem Opiekunów Obiektów jest stały kontakt z klientem, co umożliwia poprawę metod i efektów pracy naszych ludzi. Na podniesienie efektywności i jakości naszej pracy ma wpływ staranna organizacja firmy i podział zadań pomiędzy poszczególne działy.

Sprawdź naszą ofertę