Oferty pracy

Niezależnie od przedstawianych poniżej ofert, warto wysłać do nas aplikację ogólną (CV oraz list motywacyjny - preferowany format dokumentów - PDF). Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: cleaneco2000@cleaneco2000.pl z zaznaczeniem w treści listu motywacyjnego preferowanego stanowiska / działu. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie oferty. Przesłane dokumenty nie będą odsyłane. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie w dostarczanych dokumentach klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami prawa, zgodnie z zasadą art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Informujemy:
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Clean-eco 2000 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Polska 43, 81-334 Gdynia;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora;
  • żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/Pani danych;
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w procesie rekrutacji przez czas jego trwania oraz przez okres 6 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji; po tym okresie, zostaną one usunięte.

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015

Gwarant Czystości i Higieny

Gwarant Czystości i Higieny

Wiarygodna firma

Certyfikat firmy wiarygodnej finansowo

Należymy do PIGC

Polska Izba Gospodarczej Czystości

Usługi

Zakres naszych usług