Program szkoleń naszej kadry

Ruszył program szkoleń naszej kadry. Jacek Pieczyński, akredytowany trener Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, podnosi kwalifikacje naszych pracowników na "Operatora usług utrzymania czystości". Każdy osoba, która zakończy szkolenie i zda pozytywnie test, otrzymuje imienny certyfikat i zostaje Jej nadany indywidualny Numer Europejskiego Paszportu Pracowniczego, wydany przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości (European Employee Passport issued by Polish Cleaning Industry Chamber). Wszystkim Pracownikom, którzy zdali pozytywnie test GRATULUJEMY!

Certyfikat Polskiej Izby Gospodarczej Czystości Europejski Paszport Pracowniczy