Polityka prywatności

1. Administrator Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 26. Ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO –  informujemy, że: przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Clean-eco 2000 Sp. z o.o. z siedzibą w 81-334 Gdynia, ul. Polska 43.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw w tym zakresie można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e – mail: cleaneco2000@cleaneco2000.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne oraz rozwiązania organizacyjne, mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wdrożoną „ DOKUMENTACJĄ KORPORACYJNA – SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”  oraz przyjętą POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH  z dnia 25 maja 2018 roku.

2. Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków.

Twoje dane osobowe zawsze będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator z uwagi na korzystanie z dostawców, którzy przechowują dane na amerykańskich serwerach (Google, OnceHub Inc. oraz Zoom Video Communications, Inc.) może przekazywać Twoje dane osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to jednak podwykonawcy którzy przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni (odpowiednio wysoki) poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

4. Przysługuje Ci prawo:

  • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • do przenoszenia danych osobowych;
  • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, który w okresie do jednego miesiąca poinformuje Cię o podjętych działaniach.

5. Pliki cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki typu cookie to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Podstawa wykorzystywania plików cookie

Pliki cookie są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści w serwisie.

Po co administrator korzysta z plików cookie?

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookie jest zarządzanie serwisem oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookie są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania serwisu. Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookie również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z serwisu, przeciętną długość trwania wizyty w serwisie. Pliki cookie nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników serwisu.

Jakiego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane w serwisie?

W serwisie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookie:

  • pliki cookie sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
  • pliki cookie trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
  • pliki cookie własne, które są ustawiane przez serwis;
  • pliki cookie podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn.

W serwisie używane są pliki cookie własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

6. Wtyczki mediów społecznościowych

W serwisie używane są wtyczki udostępniane przez Facebook, Instagram oraz LinkedIn.

Wyświetlając serwis Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Dzięki temu administratorzy serwisów społecznościowych otrzymują informację, że wyświetlona została ta strona internetowa. Informacja o wyświetleniu serwisu wraz z adresem IP jest przesyłana do serwerów administratorów serwisów społecznościowych.

Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania znajdziesz w politykach prywatności administratorów ww. serwisów społecznościowych.

7. Z jakich narzędzi korzysta administrator?

Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics oraz Google Tag Manager dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania serwisu, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

8. Jak zmienić ustawienia plików cookie?

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookie oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookie w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookie lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookie na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie serwisu.

9. Logi serwera

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.